BAREP_carusel_1-chervena-papka+arrow BAREP_carusel_2-globe+arrow BAREP_carusel_3+arrow

Най-добри професионални практики

БАРЕП е сдружение, чиято цел е въвеждането на професионални правила и стандарти при обучението, практикуването и професионалното усъвършенстване на професионалистите от областта на енергийната психология.

Взаимодействие с организации и институции

Чрез взаимодействие с институциите БАРЕП се стреми да популяризира енергийната психология като ефективно средство за елиминиране на психосоматичните симптоми и подобряване на емоционалното и физическото здраве на човека.

Отговорно отношение към професията

Всички професионалисти, регистрирани към БАРЕП имат обучение от сродни професионални организации, приели са Правилата за непрекъснато професионално усъвършенстване и Кода за етично поведение на БАРЕП.

В качеството си на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, като се има предвид, че:

Съм предоставил/а съгласието си за обработване на следните лични данни:

  • име и фалимия
  • e-mail адрес
  • телефон
  • град на местоживеене

по електронен път, във връзка със следната цел:

  • контакт с мен относно новини
  • получаване на ймейли с информационно и рекламно съдържание от администратора на лични данни www.barep.org 

и като заявявам, че съм информиран, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен да посочвам причина за оттеглянето .

С настоящото ви уведомявам, че:

Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление да бъдат събирани и обработвани за посочените цели.

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всики посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение.

Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на лични данни продължи обработването на горепосочните данни след оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org