Предстоящи събития за ТЕС ниво 1 и 2

ТЕС ниво 3

Програма на обучението по ТЕС ниво 1 и 2

1-ви ден

10.00-11.30 ч. Въведение към обучението - представяне на лектора, участниците, очаквани резултати, цели и правила. История на меридианното потупване и ТЕС. Откривателското твърдение на Гари Крейг. Научни изследвания за ефективността на ТЕС. Области на приложение.

11.30 - 11.45 ч. Кафе пауза

11.45 -13.00 ч. Основна рецепта в ТЕС (дългата формула), психологическо преобръщане, аспекти в ТЕС. Техника на ограниченото дишане – лекция и практическо упражнение.

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. Създаване на специфични установки. Промяна на възприятието. Тестване на резултатите от приложението. Детективска работа и„Корена на проблема“.

15.30 -15.45 ч. Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. Техника „Преследване на болката“- лекция с демонстрация и практическо упражнение по двойки. Въпроси и отговори по практическото упражнение. „Филмовата техника“ - лекция с демонстрация.

2-ри ден

10.00-11.30 ч. Въпроси и отговори. Преговор на наученото през първия ден. „Филмовата техника“- практическо упражнение по двойки.

11.30 - 11.45 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. Въпроси и отговори по „Филмовата техника“. Прилагане на ТЕС за фобии – лекция и демонстрация.

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. Проблемът на връхната точка. Грижа за ТЕС-консултанта. Изграждане на разбирателство с клиента. Калибриране. Допълнителни точки. Техника „Разкажи историята“ - лекция с демонстрация.

15.30 -15.45 ч. Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. ТЕС в групи - „Взаимни ползи“. ТЕС по телефон и Скайп. „Нежните“ техники: Техника „Прокрадване към проблема“ и техника „Травма без сълзи“- лекция с демонстрация и практическо упражнение в група. Въпроси и отговори по практическото упражнение.

3-ти ден

10.00-11.30 ч. Тънкости в приложението. Психологическо преобръщане и вътрешни конфликти. Усъвършенствани установки. Пречки пред успеха и как да ги премахнем. Техника „Боклук и злато“ - лекция с демонстрация.

11.30 - 11.45 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. Преструктуриране на възприятието (reframe). Подготовка на клиента (pre-frame). Пристрастявания и зависимости – демонстрация и практическо занимание в група.

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. ТЕС за физически дискомфорти и болести. Техника „Преследване на болката“. МЕТА-медицина (Германска Нова Медицина) и НДИС (UDIN).Биологическият смисъл на болестта. ТЕС и психо-соматика.

15.30 -15.45 ч. Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. „Двореца на възможностите“ – основни концепции. ТЕС за „опашките“ (tail-enders). Негативни вярвания и дълбоко-вкоренени убеждения.Техника „Б-А-В-Е-Н“ ТЕС за разкриване на негативни убеждения - лекция и практическо упражнение по двойки. Въпроси и отговори по практическото упражнение. Зареждане на полето с позитивно поведение – практическо занимание в група.

 

Програма на обучението по ТЕС ниво 3

Обучението в Ниво 3 е подходящо за ТЕС-практици, които са сертифицирани в Нива 1 и 2 преди не по-малко от шест месеца и имат натрупани минимум 50 часа работа с клиенти. Придобиването на ниво Майстор практик става след полагане на он-лайн изпит след приключване на семинара.

Двудневното обучение обхваща обширен материал, целящ да разшири познанията Ви, да обогати опита и повиши увереността Ви за прилагане на ТЕС върху клиенти и включва:

 • Преговор на темите от Ниво 1 и 2;

 • Провеждане на реална ТЕС сесия с възможност за даване на обратна връзка от участниците в обучението;

 • Запознаване с енергийни упражнения за балансиране на енергийната система на практика и клиента;

 • Техники, с които да подпомогнете развитието на интуицията си, умение, което се появява естествено при повечето ТЕС терапевти и може да бъде научено от всеки;

 • Нови ТЕС подходи – както всички нововъведения в технологиите, така и подходите в ТЕС естествено еволюират. Ние ще разгледаме много от най-новите подходи в ТЕС, разработени от Гари Крейг и други;

 • Б-А-В-Е-Н ТЕС като начин за откриване на специфични аспекти при комплексни проблеми;

 • Методът на избора на д-р Пат Карингтън;

 • Метод за решаване на вътрешни конфликти;

 • Какво представлява „Пътеводна звезда“ – как позитивни събития от живота ни могат да имат мащабни негативни последствия;

 • Ще направим сесия за блокажите за успешна практика при ТЕС практиците, включително как да забележим и преодолеем тези предизвикателства;

 • Полезни НЛП (Невролингвистично програмиране) умения, като преструктуриране на възприятието, подготовка на клиента, подпомагане на когнитивни промени и разчитане на несъзнателните движения на очите;

 • Три начина за прилагане на сурогатен ТЕС; кога и как е подходящо да се прилага;

 • Лесен подход за откриване на психологически обрати при работа с клиенти и начини за преодоляване;

 • Вълнуващо и гъвкаво използване на метафори по време на работа с ТЕС и как да ги извличаме от клиента;

 • Ще разгледаме основните негативни вярвания, техния ефект върху живота ни и начините за преодоляването им;

 • Запознаване с това как ТЕС може да бъде използван при по-сериозни физически и психологически проблеми;
  ТЕС при алергии;

 • и още много ....

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org