image3Кодексът за етично поведение представя морално етични норми и правила за поведение на сертифицираните към БАРЕП практици, студенти и преподаватели на техниките от областта на енергийната психология, които те доброволно приемат. Целта на му е да насърчава и развива етични норми и професионализъм на практиците при работа с клиенти като даде основни насоки за тяхното поведение и представи основните професионални ценности и принципи, които те спазват.

С листването си към БАРЕП всеки студент, практик и преподавател е приел Кодекса за етично поведение и заявил съпричастността си към високите професионални стандарти, които лежат в основата на доверието към професионалното сдружение.

Изтегли Кодекс на БАРЕП за етично поведение

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org