aamet logo 145За първи път в историята организация на британското правителство прие нарастващата база научни данни за прилагането на ТЕС (Техника за емоционална свобода / EFT) и ТМП (Терапия на мисловното поле / TFT) при лечение на Посттравматично стресово разстройство (ПТСР / PTSD)

В отговор на новите указания на NICE** за лечението на ПТСР, ACEP, EFT Universe, AHEFT (и Дейвид Файнстийн като консултант) се обединиха в съвместен проект, иницииран от ААМЕТ, с който да осигурят място на ТЕС в съвременното здравеопазване.

Всички участници в проекта осъзнават, че макар NICE да е британска организация, резултатите от нейните заключения ще окажат влияние върху ТЕС и ТМП по целия свят.

ААМЕТ като регистриран ръководител, в тясно сътрудничество с изброените организации, изпрати колективен отговор на 57-те страници указания и хилядите страници приложения.

Този проект изискваше невероятна всеотдайност. Оценяваме огромните усилия и време, посветени на това начинание и чудесната лекота в общуването между нашите организации.

Историческо събитие е не само новият доклад, но и съвместната работа между нас, включително и това координирано прес-съобщение до нашите членове, което е от изключително значение за международното развитие на ЕФТ и ТФТ. Дано бъде винаги така!

Положителните моменти в доклада са:

  • NICE приe, че има достатъчно проучванията на ТЕС И ТМП, които отговарят на техните критерии за включване
  • ТЕС и ТМП, заедно със SE (Соматично преживяване) се приемат за Комбинирана соматична и когнитивна терапия (КСКТ /CSACT), която става част от психологическите интервенции при лечението на ПТСР при възрастни.
  • При икономическите модели на NICE, КСКТ излиза икономически ефективна, четвърта по ефективност в един модел и втора - в друг.
  • Травма-фокусираната когнитивна поведенческа терапия (ТФ-КПТ / TF-CBT), която се препоръчва на първо място, е икономически по-ефективна от КСКТ само, когато са извършени 8 или по-малко сесии.
  • Докладът приема, че КСКТ може да използва ТЕС като лечение по избор за травма при войниците.

Приема се, че методите с потупване по акупунктурните точки имат положителен ефект и значителен потенциал като част от лечението на ПТСР. Разглеждането на потупването по акупунктурните точки, скрито дълбоко в документацията, макар да е окуражаващо, все още е далеч от пълно одобрение.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОРАДИ ТОВА, В МОМЕНТА НЕ Е УМЕСТНО ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ NICE Е ОДОБРИЛА ТЕС И ТМП!

Накъде ще бъдат насочени бъдещите колективни усилия:

  • Да превърнем тези признания в правителствено финансиране на по-нататъшни проучвания на ТЕС
  • Да доведем до включването на още две ключови проучвания, които подкрепят прилагането на ТЕС за ПТСР.

Тук можете да прочетете повече.

Също така, имайте предвид, че ТЕС не е спомената в указанията, а в Приложение D, което е повече от 1000 страници. Може да се намери с търсене на думите “ТЕС” и “комбинирани соматични”. По-голямата част от  същественото разглеждане започва на 212 стр.

** NICE – Национален институт за добра практика в здравеопазването. Тойпределя какво лечение, при какви състояния и в какви дози да бъде прилагано. Това включва както физически проблеми, така и психически заболявания. Здравните работници във Великобритания са задължени да спазват тези указания. На всеки 10 години NICE прави преразглеждане за всяко едно състояние.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org