image4Липсата на професионални стандарти в преподаването на техниките от енергийната психология в България затруднява както търсещите обучение, така и ползвателите на услуга, съдържаща техниките.

Ето защо главен фокус в дейността на БАРЕП е поставянето на високи изисквания към обучението на техниките от областта на енергийната психология - чрез стандартизирането на учебните програми, създаване на условия за придобиване на практика под надзор на опитен практик на обучаващите се и превръщането на професионалното усъвършенстване в непрекъснат процес.

Изтегли Правила на БАРЕП за обучение (в процес на изготвяне)

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org