Портфолио

БАРЕП оказва помощ на български практици за придобиване на членство и акредитация в международни професионални организации по енергийна психология като EFT International (която до 2018 година беше под името ''ААМЕТ International''

Процедурата по акредитация е най-опростена в случаите, когато обучението и супервизията са проведени при оторизирани преподаватели на EFT International.

Процедурата по акредитация на професионалисти, необучени от преподаватели на EFT International, включва:

  • попълване на подробен апликационен формуляр
  • вземане на препоръки (по образец на EFT International)
  • подготовка на описания на случаи
  • изпълняване на критериите за непрекъснато професионално усъвършенстване (CPD)
  • заплащане на такса за оценка на описанията на случаите и, при одобрение, на членска такса към EFT International.

Акредитацията е процес, който гарантира пред обществото, че определена образователна програма има ясно-дефинирани и съответстващи на целта на обучението цели, както и че създава условията, при които може да се очаква тези цели да бъдат постигнати.

Мисията на БАРЕП е да осъществи трансфера на чуждестранно ноу-хау и най-добри практики в областта на енергийната психология към България. Чрез адаптирането към българските условия на оригиналните програми за преподаване на техниките от енергийната психология БАРЕП създава гаранции, че практиците регистрирани към нея, са адекватно обучени и практикуват по стандарти за професионална компетентност, признати у нас и в чужбина.


Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org