image1

БАРЕП е сдружение с нестопанска цел в частна полза, чийто предмет на дейност е въвеждането в България на професионални правила и стандарти при обучението, практикуването и професионалното усъвършенстване на професионалистите от областта на енергийната психология.

Чрез взаимодействие с институциите БАРЕП се стреми да популяризира енергийната психология като ефективно средство за елиминиране на психосоматичните симптоми и подобряване на емоционалното и физическото здраве на човека. БАРЕП работи по изграждането на връзки със сродни професионални организации, които да спомогнат за развитието и разпространението на енергийната психология в България.

Съдебно решение №1/26.06.2014 г. по Ф.Д. 381/2014 на Софийски градски съд

Изтегли Устав и цели на БАРЕП

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org